P&J

Posledná úprava Piatok, 19 November 2010 09:49 Napísal Administrator Piatok, 19 November 2010 09:21

Tlačiť

Stierka P&J superbiela 

9 - 15 - 30 kg

Vnútorná stierková omietka sa používa na povrchové úpravy interiérov a monolitických objektov. Je určená k vytváraniu dokonale hladkých ako aj drsných ( kvapľových ) povrchov, alebo ako podkladová vrstva pod tapety, glejové a latexové nátery

 

 Postup : Povrch podkladu musí byť zbavený prachu , nečistôt mastných škvŕn a starých náterov, ktoré by  mohli znížiť kvalitu priľnavosti omietky. Pri savých podkladoch         a na spevnenie  podkladu odporúčame penetrovať, penetračným roztokom PENETRA v pomere  1:2,Penetra-voda.

Na takto pripravený podklad začneme nanášať stierkovú hmotu  v dvoch až troch vrstvách podľa potreby, záleží to od nerovnosti podkladu. Po dokonalom vytvrdnutí podkladu je vhodné povrch prebrúsiť brúsnym papierom č.100.

                                           
Spotreba :      cca 0,8 – 1,8 kg/m2 – v jednej vrstve v závislosti od podkladu.
 
Riedenie :      Vodou.